Logo_BReIN.png

BReIN (Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth) is een initiatief ontwikkeld door Maastricht University en het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg. BReIN stelt zich zich tot doel om een data infrastructuur te creëren die een schoolvoorbeeld is voor het verzamelen, opslaan en bewerken van Big Data in de gezondheidszorg. Hiertoe wordt er een prototype ontwikkeld voor de Ziekte van Alzheimer waarmee tevens wordt bijgedragen aan een verbeterde en vroegere diagnose van deze ziekte. Op termijn zal dit de basis vormen voor de toepassing van Big Data binnen het bredere veld van de volksgezondheid.

Logo Provincie Limburg.jpg
Logo-UM.png
1505-2801-MUMC_logo_moeder_RGB.png
BL_LOGO PO_BLACK_RGB.png

NIEUWE WEGEN OM HET ONTSTAAN VAN DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER TE ONDERZOEKEN

01

MONSTERS VAN PATIËNTEN EN GEZONDE PERSONEN

Post-mortem monsters van hersenen, alsmede monsters van ruggemergvloeistof en bloed van Alzheimerpatiënten zullen gescreend worden op de activiteit van genen die het ontstaan en de progressie van de ziekte beïnvloeden. Deze data zullen worden gecombineerd met data van MRI scans en andere (meta) data van de patiënten. 

02

BIG DATA: GENOMICS (DNA, RNA) EN IMAGING (MRI,PET)

De breed gekoesterde verwachting van de introductie van Big Data in de gezondheidszorg is dat hierdoor nieuwe en verbeterde mogelijkheden van diagnostiek en therapie ontstaan. Voor wat betreft de aard van deze Big Data gaat het dan met name om de combinatie van genomics (DNA, RNA) en imaging (MRI scans) technologiëen die immers zeer data-rijk zijn.

Het binnen BReIN ontwikkelde volume en het heterogene karakter van de data vergt dat er voor de gestandaardiseerde, geharmoniseerde en goed toegankelijke opslag ervan een op maat gesneden data infrastructuur ontwikkeld wordt. Deze dient ingebed te worden in een krachtige en robuuste IT omgeving waarbinnen zaken als de transportsnelheid van de data, de opslagcapaciteit en de rekencapaciteit geen belemmeringen vormen.

IT & KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

03

shutterstock_677115007.jpg
DNA

04

ONDERZOEK VAN TOXISCHE STOFFEN IN STAMCEL MODELLEN VOOR ALZHEIMER

Om een oorzakelijk verband vast te stellen tussen potentieel schadelijke omgevingsfactoren, zoals toxische stoffen en alzheimer, is het nodig om goed gecontroleerde experimenten uit te voeren. Dit gaat natuurlijk niet met mensen. BReIN zal geen proefdierexperimenten uitvoeren aangezien uitvoerige muizenstudies in het verleden geen resultaat in de vorm van nieuwe medicijnen tegen de Ziekte van Alzheimer hebben opgeleverd. Wij zullen de intacte mens zo dicht mogelijk benaderen door middel van innovatieve celmodellen. 

 

05

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

bc dna data.jpg

BReIN is voornemens zijn valorisatie potentieel uit te bouwen door een substantiële privaat-publieke samenwerking aan te gaan. Private partners leveren met name ondersteunende technologieën, anderzijds betreft het belangrijke eindgebruikers van de producten die uit deze samenwerkingen resulteren.

verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png

SAMENWERKING BINNEN BRIGHTLANDS

06

BReIN zal met alle vier Brightlands campussen interacteren maar de voornaamste activiteiten zullen gerelateerd zijn met de Maastricht Health Campus en de Smart Services Campus in Heerlen.

verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
verloop_transp.png
Handdruk

07

NIEUWE WERKGELEGENHEID EN SPIN-OFFS

De economische impact van BReIN zal zichtbaar zijn in vele markten van de economie. Te denken valt aan: onderzoeksapparatuur en ondersteuning, gezondheid- gerelateerde diensten, IT toepassingen in het Big Data domein, diagnostica en geneesmiddelen en ten slotte de markt van de voedingsmiddelenindustrie.