Op deze pagina vindt u nieuwswaardige informatie gerelateerd aan BReIN. Belangrijke momenten en behaalde successen zullen via deze weg aan de gemeenschap worden gecommuniceerd.

NIEUWS

OPLEVERING STAMCEL LAB FACILITEIT

OKTOBER 2019

Klik hier om eigen tekst toe te voegen of je data te koppelen.

Q3 MEETING BUITENPLAATS VAESHARTELT

SEPTEMBER 2019

Klik hier om eigen tekst toe te voegen of je data te koppelen.

PERSBERICHT

“20 MILJOEN VOOR AANPAK ALZHEIMER VIA BIG DATA"

MEI 2019

Dankzij Big Data zijn we nu voor het eerst in staat om grote hoeveelheden data snel te analyseren en om daarin patronen te ontdekken die iets zeggen over het voorkomen en voorspellen van ziektes. Provincie Limburg, het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht (UM) investeren daarom gezamenlijk €20 miljoen in een nieuw onderzoeksinstituut, genaamd BReIN (Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth). 

OPLEVERING STAMCEL LAB FACILITEIT

OKTOBER 2019

Klik hier om eigen tekst toe te voegen of je data te koppelen.

MEETING BRIGHTLANDS SMART SERVICES CAMPUS

JULI 2019

Eén van de doelen van BReIN is om sterk te interacteren met de Brightlands Community om zodoende in een vroeg stadium al opportuniteiten te ontdekken die kunnen leiden tot een meerwaarde voor BReIN, maar ook voor de bedrijven die op de campussen zijn gelegen. 

KICK OFF MEETING MAASTRICHT UNIVERSITY

FEBRUARI 2019

Volgend op de goedkeuring van het statenvoorstel Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth is de projectleiding direct gestart met het vastleggen van de werkafspraken.

INSTALLATIE ILLUMINA SEQUENCING PLATFORM

SEPTEMBER 2019

Op 16 september is Illumina gestart met de levering en installatie van het BReIN Next Generation Sequencing Platform. 

Q2 MEETING BUITENPLAATS VAESHARTELT

JUNI 2019

Klik hier om eigen tekst toe te voegen of je data te koppelen.

GOEDKEURING BUSINESS CASE DOOR PROVINCIALE STATEN

FEBRUARI 2019

Op 15 Februari  2019 hebben de Provinciale Staten Limburg ingestemd met de financiering van de Business Case BReiN in het Kader van de Kennis-As Limburg. BReIN is een 7 jarig project 

© 2019 BReIN | All rights reserved | Design by Brightlands Maastricht Health Campus