Logo_BReIN.png

Binnen BReIN wordt door meerdere partijen gewerkt aan het realiseren van een data infrastructuur die als voorbeeld zal dienen voor het omgaan met Big Data in de gezondheidszorg. De Ziekte van Alzheimer is als prototype gekozen vanwege de sterk vergrijzende Limburgse bevolking en, bijgevolg, de toename in het aantal met Alzheimer gediagnosticeerde patiënten. Het uitvoeren van dit initiatief vergt een bundeling van krachten binnen het Kennis-As 2.0 programma. Binnen BReIN werken de Kennis-As partners Provincie Limburg, Maastricht University en Maastricht Universitair Medisch Centrum+ samen, terwijl BReIN is ingebed binnen de Brightlands Maastricht Health Campus..

PARTNERS

Logo Provincie Limburg.jpg

PROVINCIE LIMBURG & KENNIS-AS LIMBURG

Voor een sterke, regionale economische ontwikkeling zijn sterke kennispartners nodig, die de provinciale economische en sociale ambitie delen. Daarom is door de Maastricht University, Academisch Ziekenhuis Maastricht en Zuyd Hogeschool in april 2013 het 10-jarig programma Kennis-As Limburg gepresenteerd. Later is ook Fontys Hogeschool formeel toegetreden tot de Kennis-As.

 

De Kennis-As wil met investeringen in onderwijs- en onderzoeksprojecten bijdragen aan de groei van de kenniseconomie in Limburg. Daarnaast wil ze meewerken aan oplossingen voor een aantal maatschappelijke uitdagingen.

 

Kennis-As 2.0

Begin 2015 is de Kennis-As geactualiseerd. Meer dan daarvoor is ze nu ondersteunend aan de ontwikkeling van de Limburgse topsectoren en campussen. Daarmee versterkt de Kennis-As ook het initiatief Brightlands. De kernleden werken intensief samen met andere universiteiten en hogescholen, waarvan enkele in Duitsland en België. De samenwerking met MBO’s is in ontwikkeling.

Logo-UM.png

MAASTRICHT UNIVERSITY

De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar ruim 18.000 studenten en 4.400 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs.

 

Dankzij de hoge kwaliteit van het onderzoek en onderwijs, maar ook een sterke maatschappelijke oriëntatie, heeft de universiteit in haar korte bestaan een solide reputatie opgebouwd. Ze wordt tot de beste jonge universiteiten ter wereld gerekend.

1505-2801-MUMC_logo_moeder_RGB.png

MAASTRICHT UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM +

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht.

 

Wij onderscheiden ons nationaal en internationaal door niet alleen te focussen op gezondheidsherstel, maar ook op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Onze kerntaken zijn – naast topreferente en topklinische patiëntenzorg – wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding, en valorisatie. Maastricht UMC+ voert ook basiszorg uit voor stad en omgeving. Daarmee zijn wij bij uitstek geëquipeerd om, in samenwerking met netwerkpartners, zorg van de nulde tot en met de derde lijn uit te voeren en zo de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Maar ook om de effecten van nieuwe zorgmodellen te onderzoeken. Ons onderwijs kenmerkt zich door de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak, waarbij kennisoverdracht plaatsvindt aan de hand van casuïstiek.

 

Maastricht UMC+ is continu bezig met het vernieuwen van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. We werken samen en leggen verbindingen om onze gezamenlijke ambities te realiseren: innoveren voor de gezonde bevolking en een duurzame gezondheidszorg.

BL_LOGO PO_BLACK_RGB.png

BRIGHTLANDS

Wat

Brightlands is een community van 21.000 ambitieuze ondernemers, onderzoekers en studenten. Samen werken ze aan open innovatie. Dat wil zeggen dat zij hun kennis en ervaringen met elkaar delen. Ze richten zich op wereldwijde uitdagingen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, voeding en digitalisering. Denk aan een maagdarmsimulator op het effect van inhoudsstoffen in je darmen te meten, de ontwikkeling van hamburgers uit het laboratorium, een op maat gemaakt botimplantaat uit een 3D printer of medische laboratoriumgegevens die veilig en controleerbaar kunnen worden gedeeld.

 

Waar

Ondernemers, onderzoekers en studenten verbonden aan multinationals, mkb bedrijven en kennisinstellingen werken vanuit vier Brightlands-campussen. Deze campussen liggen in Limburg, in het hart van technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken. Elke campus heeft zijn eigen expertise. De campussen zetten bovendien in op de cross-overs tussen gezondheid, chemie, materialen en voeding. Daarbij maken zij ook gebruik van data science, artificial intelligence en blockchain technologie. Kortom, een plek waar innovatie op meerdere niveaus samenkomt.

 

Hoe

Ondernemerschap + wetenschap = innovatie. De campussen bieden hiervoor dan ook alle mogelijk topfaciliteiten waar ondernemers, onderzoekers en studenten samen gebruik van maken. Dat maakt Brightlands tot een levendige community met state-of-the-art omgevingen voor start-ups en nieuw talent, en met perspectief op uitdagende jobs.

 

Wie

In Brightlands werken ondernemers, kennisinstellingen en de overheid intensief samen. Provincie Limburg, Maastricht University, Maastricht UMC+, Zuyd Hogeschool en Fontys Hogeschool zijn samen met toonaangevende bedrijven als DSM en APG de initiatiefnemers. Inmiddels zijn vele andere bedrijven, kennisinstituten en overheden uit de regio en over de grens nauw betrokken bij Brightlands.