• Admin

Stamceltechnologie als instrument om het ontstaan van Alzheimer te bestuderen

Binnen het Instituut BReIN wordt een infrastructuur opgebouwd waarmee onderzoek kan worden gedaan naar de sporadische variant van de Ziekte van Alzheimer. Een onderdeel van de BReIN infrastructuur is het BReIN stamcellab onder leiding van dr. Twan van den Beucken en dr. Gunter Kenis waar stamcellen gekweekt kunnen worden die kunnen differentiëren tot hersencellen en zodoende een zogenaamd hersenmodel vormen. Dit hersenmodel kan vervolgens worden gebruikt bij blootstelling aan omgevingsfactoren, waaronder zware metalen (zie ook vorige blogpost), om te achterhalen of deze bijdragen aan het ontstaan van Alzheimer.


Stamceltechnologie en het gebruik van pluripotente stamcellen heeft de potentie om het wetenschappelijke onderzoek naar Alzheimer te versnellen. iPSC's worden daarom steeds vaker overwogen voor AD-modellering en medicijnontwikkeling. Desalniettemin is het meeste werk dat tot nu toe is uitgevoerd, voornamelijk gericht op iPSC-modellen van patiënten met familiaire AD (fAD), terwijl in feite sporadische AD (sAD) vaker voorkomt en meer dan 90% van de AD-gevallen in de populatie vertegenwoordigt. De ontwikkeling van meer sAD-modellen, zoals dit binnen BReIN wordt gedaan, is daarom de sleutel voor het bestuderen van deze multifactoriële aandoening.

In feite zou het onderzoeken van de unieke genomen van sAD-patiënten en hun interactie met AD-geassocieerde omgevingsfactoren kunnen bijdragen tot een beter begrip van deze ziekte. De eerste iPSC-gebaseerde modellen voor sAD hebben echter een hoge mate van variabiliteit en inconsistenties laten zien in termen van AD-kenmerken.


Neuronale stamcellen gegenereerd binnen BReIN

Onlangs heeft BReIN onderzoeker Renzo Riemens een review gepubliceerd waarin hij een overzicht geeft van de onderzoeken die tot nu toe voor sAD zijn uitgevoerd. Daarnaast beoordeelt hij kritisch belangrijke bronnen van variabiliteit die verband houden met het model, naast degene die kunnen worden verklaard door de heterogene aard van sAD. Deze overwegingen kunnen helpen bij het ontwikkelen van meer consistente iPSC-modellen van sAD, wat zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van een beter begrip van de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de ziekte.

Voor meer informatie zie bijgaande publicatie in het tijdschrift Neurobiology of Learning and Memory: Human-induced pluripotent stem cells as a model for studying sporadic Alzheimer’s disease.

© 2019 BReIN | All rights reserved | Design by Brightlands Maastricht Health Campus