• Admin

BReIN blijft actief ondanks corona


Gisteren vond de Q1 meeting van BReIN plaats.


Waar we normaal gesproken fysiek samenkomen bij Buitenplaats Vaeshartelt is nu, gezien de restricties als gevolg van het coronavirus, ervoor gekozen om virtueel samen te zitten. Ondanks deze beperking hebben we met 25 deelnemers een zeer nuttige vergadering gehad.


De voortgang in het eerste kwartaal werd besproken alsmede de plannen en acties die in Q2 zullen worden uitgerold. De aandacht lag vooral bij het verder completeren van de BReIN workflow en de implementatie van de infrastructuur. Er zijn afspraken vastgelegd om vanuit diverse bronnen monstermateriaal (hersenmonsters, plasma en serum) te verkrijgen alsmede de bijbehorende metadata.De ontwikkeling en realisatie van neuronale stamcellen staan in een vergevorderd stadium. Verder zijn er diverse pilot experimenten gedefinieerd en gepland met betrekking tot RNA en DNA sequencing teneinde deze pipelines te finaliseren. Tenslotte zijn de contouren van het BReIN Datawarehouse, zijnde het “kloppende hart” van het project, verder gedetailleerd.

Al met al toch een vruchtbare vergadering, ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt en mede dankzij videoconferencing tools.

© 2019 BReIN | All rights reserved | Design by Brightlands Maastricht Health Campus