• Admin

BReIN heeft succesvol het eerste persoonlijke hersenmodel gecreëerd.

Een van de pijlers waarop BReIN berust is het hersencelmodel waarmee we Alzheimer zo goed mogelijk proberen te onderzoeken. Hierbij veranderen we huid- of bloedcellen van gezonde personen of van patiënten met sporadische Alzheimer in stamcellen, die we vervolgens differentiëren tot neuronen en andere hersencellen, zodat hersenorganoïden ontstaan. Met deze persoonlijke celmodellen zullen we onderzoeken of de aldus gekweekte neuronen van Alzheimer patiënten anders reageren op omgevingsfactoren dan hersencellen van gezonde mensen.


De resultaten van deze studies zullen belangrijke informatie opleveren over zowel het ontstaan, alsook de mogelijkheden tot behandeling van sporadische Alzheimer.


Foto links: Deze foto laat stamcellen zien die afkomstig zijn van een gezond persoon (gift van onderzoeksinstituut CARIM).Foto rechts: Vanuit de stamcellen worden hersencellen gekweekt. Neuronen zijn aangekleurd in het groen, gliacellen (steuncellen in de hersenen) zijn rood.© 2019 BReIN | All rights reserved | Design by Brightlands Maastricht Health Campus