• Admin

BReIN Stamcelfaciliteit in gebruik genomen


Na een grondige verbouwing binnen de UM laboratoria gelegen aan de Universiteitssingel 50 heeft BReIN onlangs haar stamcelfaciliteit in gebruik genomen. Met de realisatie van deze stamcelfaciliteit en het werk dat hier wordt verricht, heeft BReIN wederom een grote stap gezet in de realisatie van de BReIN infrastructuur.


De BReIN stamcelfaciliteit zal worden gebruikt om op basis van stamcellen afkomstig van Alzheimer patiënten en gezonde personen zogenaamde neuronale cellen te kweken, cellen die voornamelijk voorkomen in de hersenen en in het ruggenmerg. Deze stamcel modellen kunnen vervolgens worden gebruikt om de effecten van omgevingsfactoren, bijvoorbeeld de blootstelling aan pesticiden, vast te stellen en te bepalen of deze effecten een relatie hebben met de ontwikkeling van de Ziekte van Alzheimer. Deze effecten worden gemeten middels de Illumina sequencing faciliteit die we enkele maanden geleden reeds hebben gerealiseerd.University of California - Irvine

In November 2018 heeft de Universiteit Maastricht een “Memorandum of Understanding” getekend met de University of California in Irvine, USA, waarin beide partners aangeven op diverse wetenschappelijke gebieden te gaan samenwerken. Dit heeft ook betrekkking op het stamcelwerk onder BReIN. Wij zullen spoedig meerdere stamcellijnen van Irvine betrekken. Verdere internationale samenwerkingen op dit gebied zijn er met de KU Leuven, Arizona State University en het Banner Sun Health Research Institute in Arizona.


Apparatuur

De BReIN stamcelfaciliteit is voorzien van state-of-the-art apparatuur, waaronder twee laminarflowkasten waarvan één met ingebouwde microscopie opstelling, nieuwe incubatoren, flowcytometers, een fluorescentie microscoop en centrifuges. Daarnaast voldoet het lab aan de huidige wettelijke veiligheidsvereisten.


De faciliteit is gerealiseerd binnen BReIN op initiatief van Dr. Twan Van den Beucken en Dr. Gunter Kenis (met Renzo Riemens MSc op de foto), leiders van het werkpakket dat onder andere als doel heeft hersen-organoiden te genereren van Alzheimer patiënten.

© 2019 BReIN | All rights reserved | Design by Brightlands Maastricht Health Campus