• Admin

BReIN Business Case goedgekeurd door Provinciale Staten van Limburg

Op 15 Februari 2019 hebben de Provinciale Staten Limburg ingestemd met de financiering van de Business Case BReiN binnen het programma Kennis-As Limburg.


BReIN is een 7-jarig project dat zich tot doel stelt een data infrastructuur te ontwikkelen voor de verzameling, opslag en analyse van Big Data in de gezondheidszorg. De ziekte van Alzheimer dient hierbij als "prototype". Middels de vorming van multidisciplinaire teams en grensoverschrijdende samenwerking creëert BReIN een kenniscluster dat moderne analysetechnieken, zoals genomics en imaging, combineert met patiëntendata om zo een betere diagnose en preventie van vroege Alzheimer mogelijk te maken.


Met de financiering van BReIN is een bedrag van 30 Miljoen euro gemoeid. Dit bedrag wordt deels door Provincie Limburg (10 Miljoen) en Maastricht University en MUMC+ als Kennis-As partners (10 Miljoen) bijgedragen en een deel komt voort uit te werven 2e en 3e geldstroommiddelen (10 miljoen). © 2019 BReIN | All rights reserved | Design by Brightlands Maastricht Health Campus