• Admin

Het BReIN Datawarehouse is gereed

Ondanks de perikelen als gevolg van de COVID-19 pandemie en bijgevolg een andere manier van werken hebben we binnen BReIN toch verdere stappen kunnen zetten in de ontwikkeling van de BReIN infrastructuur. Het BReIN datawarehouse, genaamd BReINgenis, is gereed voor gebruik.Dit datawarehouse, zijnde het kloppende hart van de BReIN data infrastructuur infrastructuur, zal in eerste instantie dienen als een catalogus om de Big Data voortkomend uit de combinatie van genomics onderzoek, MRI scans en klinische data van Alzheimer patiënten in kaart te brengen. Hierbij wordt geanonimiseerde patiënten data op een gestandaardiseerde en geharmoniseerde wijze weergegeven, waarbij tevens de privacy en veiligheid van de data wordt gewaarborgd. Dit datawarehouse zal het belangrijkste handvat zijn voor de onderzoekers binnen BReIN en zal hen in staat stellen deze data te integreren middels kunstmatige intelligentie teneinde meer mechanistisch inzicht in de ziekte te verwerven en – en dit is het belangrijkste – nieuwe bloedmerkers voor een vroege diagnose van Alzheimer in handen te krijgen.


Het BReIN datawarehouse bouwt voort op MOLGENIS, een data platform ontwikkeld aan het Universitair Medisch Centrum te Groningen.. Hiervoor wordt een nauwe samenwerking met Prof. Dr. Morris Swertz en zijn team onderhouden. Tevens is hiervoor samengewerkt met Health-RI, het nationale platform voor data infrastructuren in de gezondheidszorg. BreINgenis biedt goede mogelijkheden voor een doorontwikkeling in samenwerking met de Smart Services Campus in Heerlen en hiertoe zijn contacten geïntensiveerd.

© 2019 BReIN | All rights reserved | Design by Brightlands Maastricht Health Campus