BReIN is duurzaam ingebed als onderzoeksinstituut binnen de Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML) van Maastricht University. Het Instituut BReIN is, gezien haar focus op neurodegeneratieve ziektes zoals de ziekte van Alzheimer, ondergebracht binnen de Research School MHeNS (School for Mental Health and Neuroscience) van de FHML, maar omvat ook onderzoeksgroepen uit andere faculteiten binnen de UM en afdelingen van het MUMC+. 

TEAM

BReIN is geïnitieerd door Prof. dr. Jos Kleinjans, hoogleraar Milieugezondheidskunde en voorzitter van de Vakgroep Toxicogenomics binnen Maastricht University. Prof. Kleinjans is inmiddels 40 jaar actief binnen de academische wereld en heeft in die periode succesvol grote multidisciplinaire projecten gecoördineerd op nationaal (Netherlands Toxicogenomics Centre) en Europees niveau (NewGeneris, carcinoGenomics, diXa, HeCaToS).

Binnen BReIN is een multidisciplinair team samen gebracht bestaande uit expertise afkomstig uit de toxicologie, genomics, data sciences en neurowetenschappen. 

Vanuit UM en MUMC+ zijn de volgende afdelingen betrokken: Vakgroep Toxicogenomics, Precision Medicine, Psychiatrie en Neuropsychologie, Institute of Data Science, Alzheimer Centrum Limburg, Radiologie, Knowledge Transfer Office, Genetica en Celbiologie, BiGCat, en DataHub.

Vanuit Brightlands zijn leden betrokken van het Valorisation and Business Development Team en het Marketing and Communication Team.

Prof. dr. Jos Kleinjans (Foto: Harry Heuts)

Prof. dr. Jos Kleinjans (Foto: Harry Heuts)

Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie

© 2019 BReIN | All rights reserved | Design by Brightlands Maastricht Health Campus